Textruta:

SKATTEVERKETS

ORIMLIGA SWISHKRAV

Skatteverket kräver knallar på kontrollavgifter trotts att dom har registrerat all sin försäljning i sitt kassaregister. Fortsätt...

FÄRDSKRIVARE FÖR KNALLEKÅREN

 

Lagändringar och myndigheternas tillämpning bidrar starkt till att möjligheten att försörja sig som torg och marknadshandlare blir allt svårare.

 

Kravet på kassaregister för den ambulerande handeln och alla turer kring problemen med tillämpningen av lagen är en av många spikar i kistan för den som sysslar med torg och marknadshandel.

Rättssäkerhet och trygghet för den som utövar det anrika knalleyrket är två begrepp som tyvärr sopas under mattan när det gäller lagstiftning och tillämpning.

 

Ytterligare ett ok att axla för knallekåren har spikats genom ett prejudikat som innebär att den som på sin resa till och från torget eller marknaden måste använda en färdskrivare när den totala vikten för fordonskombinationen (bil och påhängsvagn) överstiger 3,5 ton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det behövs ingen färdskrivare när jag med en fordonskombinationen som består av bil och husvagn, vars totalvikt överstiger 3,5 ton men ej överstiger 7,5, åker till en marknad som en vanlig besökare utan att bedriva någon försäljning.

Men jag som knalle, måste vid samma fordonskombination och resa, ha en färdskrivare när jag ska bedriva försäljning på marknaden.

 

Stig Wiklund             Läs vidare om färdskrivare här

ÖVERKLAGANDEN STOPPAS

AV SKATTEVERKET

 

På så vis får Skatteverket inga fällande domar och prejudikat som är till nackdel för Skatteverket undviks på så vis. Fortsätt...

Välkommen till www.knalleweben.se

Länkar   

Textruta: KASSAREGISTER
 EXPLODERADE

Håkan berättar när han var på Röros marknad i Norge och hans kassaregister exploderade. Fortsätt...

Textruta: TORGHANDEL
Textruta: MARKNADSKALENDRAR

Advokater eniga: anser att förvaltningsrätter är partiska

Advokater som processar i förvaltningsdomstolar och brottmålsadvokater anser att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredställande kvalitet.

Fortsätt...

SKATTEVERKET

GÖR  ANONYMA
KONTROLLKÖP

SKATTEVERKET UTREDER INTE BRISTER PÅ PLATS

Skatteverket gör anonyma kontrollköp där kontrollanten inte ger sig till känna omgående när kontrollköpet är klart. Därför har den som kontrollerats ingen möjlighet att på plats visa, och framförallt bevisa det som orsakat bristen. Fortsätt...

DRIFTSTOPP PÅ KASSAREGISTER SKA ÅTGÄRDAS SAMMA DAG ENLIGT SKATTEVERKET

Skatteverket menar man kan åtgärda driftstoppet genom att antingen hyra en kassa eller låna en kassa från en kassaleverantör samma dag som driftstoppet inträffar eller senast dagen efter. Fortsätt...

Foto från Gustafsviks julmarknadTextruta: JULMARKNADER

TORG OCH MARKNADSHANDLARE     LANDETS MEST JAGADE YRKESGRUPP?

 

Riksdagsledamöter vilseledda inför beslut om lagändring.

Förarbetena till lagändring angav att det fanns kassaregister från 6 000 kronor. Sanningen var att det inte fanns kassaregister för utomhusbruk, och till sådana priser, något (som mer än ett år efter lagändringen) erkändes av uppgiftslämnaren Nils Weidstam på Kassaregisterrådet, leverantörernas egen branschorganisation. Fortsätt...

INGA GARANTIER OCH FÖRSÄKRINGAR GÄLLER

Knallar vittnar att säljare av kassaregister uppger att garantier inte gäller när registret används utomhus och att det inte går att teckna försäkringar som täcker elolyckor när kassaregister för inomhusbruk används i utomhusmiljö. Skatteverket menar dock att torg och marknadshandeln ändå kan använda sådana för att slippa kontrollavgifter.

Stig Wiklund

VARNING FÖR SKATTEVERKETS UPPLYSNINGSTJÄNST

Skatteverket har en upplysningstjänst dit du kan vända dig för att få svar på dina frågor. Det är dock viktigt att du känner till att svaret du får inte är rättsligt bindande. Fortsätt...

Textruta:
            -ARKIVET-      
        En beskrivning      
        Knallens moment 22      
        Inga certifierade register      
        om kassaregisterlagen