Textruta: Textruta: www.knalleweben.se. e-post: g-produktion@telia.com. mobil:0709-85 50 56. Länkar    Här hittar du Knallar       Formulär för knallar

      Kontakt

      Resor

03 oktober 2016

ÖVERKLAGANDEN STOPPAS

AV SKATTEVERKET

 

Skatteverket avskriver sina krav på kontrollavgifter som dom utfärdar på torg och marknadshandlare, krav som Skatteverket bedömer att domstolar med största sannolikhet skulle underkänna.

På så vis utfärdas endast fällande domar, och dom ärenden som Skatteverket med största sannolikhet skulle förlorat i Förvaltningsrätten stoppas och prejudikat som är till nackdel för Skatteverket undviks på så vis.

 

En marknadsknalle som till Förvaltningsrätten överklagar Skatteverkets övervägande eller beslut att betala en kontrollavgift skall sända sin överklagan till Skatteverket i stället för att skicka  överklagandet direkt till Förvaltningsrätten. Om handlarens överklagande felaktigt sänds direkt till Förvaltningsrätten vidaresänder rätten ärendet obehandlat till Skattemyndigheten.

 

Skattemyndigheten å sin sida sänder inkomna överklaganden till Förvaltningsrätten med sina synpunkter och tidigare handlingar, om det är så att dom räknar med att vinna, och de ärenden som Skatteverket bedömer att dom kommer att förlora i Förvaltningsrätten avskrivs i stället.

 

Antalet överklaganden till Förvaltningsrätten som undertecknad är involverad i och som Skatteverket backat på (förutom ett antal överväganden om kontrollavgifter) är ca 15 stycken som Skatteverket inte har vidaresänt till Förvaltningsrätten. Ytterliga sådana fall finns förmodligen bland ca 5000 torg och marknadshandlarna.

 

Om mina 15 plus övriga överklaganden i stället handlagts av Förvaltningsrätten med påföljd av friande domar i stället för Skatteverkets avskrivningar hade torg och marknadshandlarna med största sannolikhet fått större förståelse för problematiken med att använda kassaregister utomhus som endast är avsedda att användas i inomhusmiljö. Och Skatteverkets handläggning av kontrollavgifter på torg- och marknadshandeln hade då förmodligen uppmärksammats och mycket starkare ifrågasatts.

Stig Wiklund

TORG OCH MARKNADSHANDLARE, LANDETS MEST JAGADE YRKESGRUPP?

Riksdagsledamöter vilseledda inför beslut om lagändring.

Förarbetena till lagändring angav att det fanns kassaregister från 6 000 kronor. Sanningen var att det inte fanns kassaregister för utomhusbruk, och till sådana priser, något (som mer än ett år efter lagändringen) erkändes av uppgiftslämnaren Nils Weidstam på Kassaregisterrådet, leverantörernas egen branschorganisation.

Fortsätt…..

Stig Wiklund

Hur säkra är mobila kassor mot virus och angrepp?

It-kriminella attackerar mobila enheter där säkerheten är eftersatt. Både telefoner och Internet utsätts för virusangrepp, hackers tar sig in och ställer till problem. Fortsätt...

Kontrollenheten är

en förbrukningsvara

Ikontrollenheten finns ett batteri som driver den befintliga realtidsklockan i enheten. Batteriet till klockan går inte att byta vilket betyder att alla nuvarande kontrollenheter måste bytas när batteriet tar slut. Fortsätt...

            -ARKIVET-               Riksdagsmotioner               om kassaregister      

        Knallekårens               moment 22      

        Chockbeskedet      

Vill Du som knalle delta här? Gå isåfall till Formulär för knallar och fyll i dina uppgifter.

Enhetschef Annika Linde Södertälje hotar att stänga torget om hon inte får som hon vill.

Enligt torghandlare Lars Uno Pettersson, som är upprörd över beskedet att han inte fick stå på sin plats efter nyår, så juger hon.

Och hon förklarar vidare för TOMERs representant Agne Johansson att: ”om de inte får göra som de vill ska de stänga torget helt för all försäljning”.

Läs vidare på LT

Kommunernas hantering av den svenska torghandeln är i många fall bristfällig ur rättssynpunkt. Ordningslagen föreskriver vad kommuner har rätt att bestämma över när det bl.a. gäller torghandeln. Kommunernas föreskrifter i det avseendet skall även godkännas av Länsstyrelsen för att dom ska gälla. I båda fallen hanterar både kommuner och Landstingen sådana ärenden på ett sätt som strider mot lagen.

Läs mer här

NTM

Nättidningen för Torg– och Marknadshandeln

ANVÄNDNINGEN AV KASSAREGISTER UTOMHUS

Det är inte acceptabelt att torg och marknadshandlarna tvingas använda kassaregister som inte är gjorda för utomhusbruk. Registren utsätts dessutom för påfrestande transporter, ständiga upp och ned-packningar i en synnerligen tuff miljö, inte minst under vinterhalvåret med temperaturer långt under minusstrecket. Det är en miljö som inte med bästa vilja i värden kan likställas med den bofasta handelns varma och ombonade miljö där kassaregistrens står stadigt placerat på en och samma plats.

Läs hela skrivelsen här

 

Riksdagens debatt i kammaren om kassa-register för utländska näringsidkare

 

Anförandelista

Per Åsling ©, Lotta Finstorp (M), Olle Felten (SD), Larry Söder (KD), Peter Persson (S), Lotta Finstorp (M) , Peter Persson (S).

 

Kammaren antog Skatteutskottets förslag att även utländska försäljare ska ha kassaregister from den 1 maj.

 

Se debatten här

 

Se Skatteutskottets ställningstagande här

Utländska företag ska bli skyldiga att använda kassaregister (SkU15)

Företag som säljer varor eller tjänster i Sverige men som inte har ett fast försäljningsställe måste framöver använda kassaregister. Utländska företag ska omfattas av samma krav på kassaregister som svenska företag.

Enligt skatteförfarandelagen måste företag registrera all sin försäljning i ett kassaregister. Det gäller när kunden betalar kontant eller med kontokort. Det finns dock i dag flera undantag från den här skyldigheten, bland annat för utländska företag utan fast försäljningsställe i Sverige. Men nu tas alltså det här undantaget bort. De utländska företagen måste framöver använda ett kassaregister som är certifierat i Sverige eller ett kassaregister som godkänts i ett EES-land med liknande krav.

Syftet är att se till att konkurrensen inte blir snedvriden på grund av olika regler för svenska och utländska företag. Det blir också enklare för Skatteverket att granska utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2017.

2016-03-03

DRIFTSTOPP PÅ KASSAREGISTER SKA ÅTGÄRDAS SAMMA DAG ENLIGT SKV

 

Skatteverket menar man kan åtgärda driftstoppet genom att antingen hyra en kassa eller låna en kassa från en kassaleverantör samma dag som driftstoppet inträffar eller senast dagen efter. Så skriver Skatteverket Södertälje i beslut om kontrollavgift på 10 000 kronor.

 

Skatteverket anser att om ett driftstopp av kassan inträffar så ska ett certifierat kassasystem användas vid  försäljning så snabbt som möjligt. Skatteverket skriver att dom kan godta att en kassa som drabbas av ett driftstopp inte används den dagen själva driftstoppet inträffar.  Är det så att driftstoppet inträffar på en lördag och man tidigast kommer i kontakt med en kassaleverantör på måndag så kan Skatteverket godta att driftstoppet av det certifierade kassasystemet uppgår till max två dagar. Skatteverket skriver vidare i beslutet att man kan åtgärda driftstoppet genom att antingen hyra en kassa eller låna en kassa från en kassaleverantör samma dag som driftstoppet inträffar eller senast dagen efter.

Stig Wiklund

Kommentera

INGA GARANTIER OCH FÖRSÄKRINGAR GÄLLER

Knallar vittnar att säljare av kassaregister uppger att garantier inte gäller när registret används utomhus och att det inte går att teckna försäkringar som täcker elolyckor när kassaregister för inomhusbruk används i utomhusmiljö. Skatteverket menar dock att torg och marknadshandeln ändå kan använda sådana för att slippa kontrollavgifter.

Stig Wiklund

Kommentera

2016-03-02

Kassaregistren fungerade inte, Skatteverket begär en kvarts miljon

 

Inköpet av sex kassaregister Sams4S visade sig inte fungera i praktiken, damm som trängde in och kvittoskrivare som slutade fungera ledde till ständiga driftstopp.

Skatteverket gjorde kontrollinköp och beslutade om kontrollavgifter.

 

-   En månad efter Skatteverkets anonyma kontrollbesök kom det brev om att det tjöt i kontrollboxen och att vi inte registrerat försäljning i kassaregister, berättar företagets VD.

 

Då företaget och andra konstaterade att det inte fanns kassaregister som var tillverkade för utomhusbruk och som fungerade på ett säkert sätt på torg och marknader så felanmäldes samtliga register och togs bort från diskarna i väntan på att kassaregister för utomhusbruk skulle finnas att tillgå.

Senare gjorde Skatteverket ett flertal kontrollköp hos företaget och vände sig till domstol med en begäran att företagaren ska betala 250 000 kronor till statskassan.