Textruta:

www.knalleweben.se. e-post: g-produktion@telia.com. mobil:0709-85 50 56. Länkar    Här hittar du Knallar       Formulär för knallar

      Kontakt

      Resor

            -ARKIVET-               Riksdagsmotioner               om kassaregister      

        Knallekårens               moment 22      

        Chockbeskedet      

INGA GARANTIER OCH FÖRSÄKRINGAR GÄLLER

Knallar vittnar att säljare av kassaregister uppger att garantier inte gäller när registret används utomhus och att det inte går att teckna försäkringar som täcker elolyckor när kassaregister för inomhusbruk används i utomhusmiljö. Skatteverket menar dock att torg och marknadshandeln ändå kan använda sådana för att slippa kontrollavgifter.

Stig Wiklund

Kommentera

NTM

Nättidningen för Torg– och Marknadshandeln

Utländska företag är skyldiga att använda kassaregister

Företag som säljer varor eller tjänster i Sverige men som inte har ett fast försäljningsställe måste framöver använda kassaregister. Utländska företag ska omfattas av samma krav på kassaregister som svenska företag.

Enligt skatteförfarandelagen måste företag registrera all sin försäljning i ett kassaregister. Det gäller när kunden betalar kontant eller med kontokort. Det finns dock i dag flera undantag från den här skyldigheten, bland annat för utländska företag utan fast försäljningsställe i Sverige. Men nu har det här undantaget tagits bort. De utländska företagen måste nu använda ett kassaregister som är certifierat i Sverige eller ett kassaregister som godkänts i ett EES-land med liknande krav.

Syftet är att se till att konkurrensen inte blir snedvriden på grund av olika regler för svenska och utländska företag. Det blir också enklare för Skatteverket att granska utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige.

 

 

ANVÄNDNINGEN AV KASSAREGISTER UTOMHUS

Det är inte acceptabelt att torg och marknadshandlarna tvingas använda kassaregister som inte är gjorda för utomhusbruk. Registren utsätts dessutom för påfrestande transporter, ständiga upp och ned-packningar i en synnerligen tuff miljö, inte minst under vinterhalvåret med temperaturer långt under minusstrecket. Det är en miljö som inte med bästa vilja i värden kan likställas med den bofasta handelns varma och ombonade miljö där kassaregistrens står stadigt placerat på en och samma plats.

Läs hela skrivelsen här

 

RIKSDAGEN AVSLOG BEGÄRAN OM EN ÖVERSYN AV LAGEN

Ett rekordstort antal riksdagsledamöter har i motioner begärt en översyn av lagen som tvingar torg och marknadshandlarna att använda kassaregister vid sin försäljning. En begäran som först avslogs i skatteutskottet och nu senast den 19 april även av riksdagen.

Torg- och Marknadshandlarna nekas således en översyn av den lag som bevisligen tillkom på ett oacceptabelt och manipulativt sätt.

Både kassaregisterbranschens företrädare samt domstolar i förvaltnings- och kammarrätt tillstyrker att det inte finns kassaregister för utomhusbruk, men det är inget som föranleder skatteutskottet och riksdagen att gå motionärerna till mötes.

Ett sådan lättsinnigt förhållningssätt till den lag som inte fungerar i praktiken torde få den mest laglydiga att sätta sig på tvären när det gäller att registrera sin försäljning utomhus i kassaregister som inte är tillverkade för utomhusbruk.

Stig Wiklund

 

 

 

En beskrivning av problemen vid

Användning av kassaregister utomhus.

Ett större antal näringsidkare har på olika sätt påvisat

det orimliga i lagen som sedan januari 2014 kräver att

även torg och marknadshandeln skall registrera sin

försäljning i kassaregister. Läs mer….

SANNINGSHALTEN I SVENSK HANDEL OCH BLOMSTER-HANDELNS PÅSTÅENDEN KAN IFRÅGASÄTTAS

 

Sanningshalten i Svensk handels och blomsterhandelns påståenden i sin jakt på den svenska torg och marknadshandeln kan ifrågasättas, och i synnerhet då följden blev en lagändring som innebar att torg och marknadshandlare tvingades använda kassaregister i sin utomhusmiljö trots att det inte existerade kassaregister för utomhusbruk.

 

När lagen om kassaregister med kontrollbox infördes 2010 undantogs torg och marknadshandeln från kravet att använda sådana vid sin försäljning.

Svensk handel och blomsterhandeln rapporterar att kampen fortsätter och att dom har träffat Skatteverket för att driva på processen, samt att Finansdepartementet väntar på att Skatteverket ska skicka in en hemställan om lagändring. Svensk handel och blomsterhandeln uppvaktar även statssekreterare Hans Lindberg på Finansdepartementet som är positiv till att se över en lagändring. Bengt Nilervall på Svensk handel konstaterar att det nu slås ut handelsföretag varje vecka och menar att det finns en tydlig utveckling som slår ut handlare därför att torg och marknads-handeln är undantagna kravet på kassaregister.

 

Svensk Handel tillskriver även Annie Lööf som då är näringsminister och ger beskedet att en växande torg- och marknadshandel utan momsredovisning och övrig beskattning är ett problem. Blomsterbranschens riksorganisation uppskattar i brevet att upp till en tredjedel av all handel med blommor sker utan att gällande skatter betalas in samt att handeln med blommor omsätter 10 miljarder kronor om året.

Sanningen är att en tredjedel (3 miljarder kronor) inte består av obeskattad försäljning inom torg- och marknadshandeln. Skatteverkets uppskattningen är att skatteintäkterna skulle öka med 80 miljoner per år när kravet på kassaregister började gälla för torg- och marknadshandeln. Nästan 3 år efter lagändringen efterlyste tidningen Torg och Marknadsnytt skatteeffekterna, men inte ens Skatteverket visste om lagändringen tillfört några pengar i statskassan.

 

Redan 2011 hävdar den bofasta handeln bland annat att 250-300 blomsterbutiker slagits ut och att ca 1000 personer förlorat sina jobb, men i tidningen dagens handel uppges det i stället vara 15 procent av landets totalt 1500 butiker som tvingats slå igen (225 butiker). Rolf Persson, ordförande för Blomsterbranschens riksorganisation uppger till tidningen att det är torg– och marknadshandlarnas undantag att använda kassaregister som lett till de många butiksnedläggningarna.

Sanningen torde i stället vara att Rolf Persson är ordförande för en bransch som tidigare, utan att upptäckas, hade möjligheten att undanhålla enorma summor i moms och andra skatter.

225 butiker försvann när dom enligt den nya lagen tvingas redovisa all sin försäljning i ett kassaregister som inte gick att manipulera.

Orsaken till detta skatteundandragande är förmodligen även de minskade marginalerna som uppstod för en del butiker, bland annat på grund av den enormt utbredda försäljningen av blommor som skedde i livsmedelshandelns butiker och på andra ställen. Något som förmodligen bidrog till butikernas skatteundandragande för att klara den övriga ekonomin och fortsätta verksamheten.

 

Bengt Nilervall, betalningsansvarig Svensk Handel och

Rolf Persson, Blomsterbranschens Riksorganisation har även skrivit under på att ytterligare 400 blomsterbutiker med ca 2000 anställda riskerar att försvinna. Dom framhöll även att den oseriösa torghandeln eskalerade efter att den nya kassaregisterlagen trädde i kraft och att ”de flygande holländarna” importerade svarta blommor till ett värde av 300-400 miljoner kronor, vidare hävdar dom att nästan alla snittblommor som säljs på våra torg är importerade och att den försäljningen ökat markant sedan den nya kassaregisterlagen började gälla.

Med bl.a. sådana argument ansåg Svensk handel att torg och marknadshandelns undantag skulle hävas. 2014 gick myndigheterna dom tillmötes och upphävde undantaget genom en lagändring som fick till följd att torg och marknadshandeln försattes i en oacceptabel situation.

 

Sanningen är att det aldrig förelåg någon sådan risk eftersom det inte var torg- och marknadshandelns undantag som orsakade att butikerna upphörde.

Stig Wiklund

 

 

 

Vill Du som knalle delta här? Gå isåfall till Formulär för knallar och fyll i dina uppgifter.

Lägre priser på torget

(Torg- och Marknadsnytt 2-12)

EUROFLORIST TAR UT AVGIFTER AV SINA MEDLEMMAR.

Butikernas avgifter för medlemskap i euroflorist, Interflora och liknande organisationer är inte gratis. Någon sådan belastning har inte torg- och marknadshandeln i all sin enkelhet. Deras avsaknad av sådana och andra kostsamma engagemang med mera gör att de kan hålla ett lägre pris på sina blommor utan att fuska.

Varje blomsterbutik är fristående, men exempelvis är en medlem i euroflorist, förutom en årlig medlemsavgift, även skyldig att betala en fast månadsavgift samt avgifter som baseras på värdet av de beställningar som kommer från det gemensamma beställningssystemet.

De som levererar till Fonus får dessutom se till att ha en dator i butiken samt köpa ett särskilt orderprogram från euroflorist. Enligt avtalet med Fonus i mars 2011 får endast ett fåtal av euroflorists 900 medlemmar ta emot beställningar av begravningsblommor från Fonus Det blev ett sort avbräck för många butiker. Begravning är det du tjänar pengar på berättar blomsterhandlare i Sydsvenskan.

Det påverkar även utbudet av blommor som butikerna kan ha. Sortimentet styrs delvis av de ombudsregler som medlemmarna i euroflorist omfattas av.

 

SVARTA AFFÄRER INTE ORSAK TILL LÄGRE PRISER.

Torg- och marknadshandeln har inte sådana problem, många är egna odlare, något som märks framförallt på våren. Förmodligen är dom betydligt bättre på sina inköp än den bofasta handeln kan vara med sitt medlemskap i olika organisationer och deras villkor. Med några undantag så är också sortimentet betydligt smalare på torget jämfört med det du hittar i butiken. Att det är billigare på torget med blommor jämfört med det du hittar i butiken behöver inte bero på svarta affärer, men det passade bra att påstå det för att få till en lagändring som innebar att torg- och marknadshandeln tvingas använda kassaregister som inte är tillverkade för utomhusbruk.

Vi får hoppas att de styrande tar sitt förnuft till fånga och tillsätter en oberoende utredning om lagändringen som innebär att tusentals oförsäkrade kassaregister som inte får användas utomhus nu nyttjas på landets torg- och marknader.

Stig Wiklund

 

 

Årets riksdagsmotioner i korthet

 

Ska landets torg och marknadshandlare äntligen, efter flera år, få upprättelse för den lag som var fel redan från början, men som torg och marknadshandeln ändå måste följa?

 

· Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) vill få rättvisare hantering av kassaregister vid torghandel och fäbodverksamhet.För att rättssamhället ska fungera är det viktigt att skyldiga och inte oskyldiga straffas för överträdelser, varför det är orimligt att knallar ska hållas ansvariga för vad deras anställda gör på en helt annan position. Regeringen bör göra en översyn av kassaregisterlagen för att oskyldiga inte ska drabbas av andras misstag och förenkla arbetet för torghandel.

 

· Annicka Engblom och Boriana Åberg (båda M) vill få en översyn av kassaregisterlagen En möjlighet till schablonbeskattning bör finnas som ett frivilligt alternativ till kassaregister. På så sätt undviks den typ av tolkningsutrymme som försatt landets torg- och marknadshandlare i en oacceptabel och ohållbar situation. Det kan inte vara rimligt att en hel yrkeskår tvingas använda arbetsredskap som inte finns att köpa för den miljö där de avses användas.

 

· Även Gunilla Nordgren (M) vill få en översyn av kassaregisterlagen Skatteverket har vid förfrågningar om dispens från kravet på kassaregister på grund av att godkända kassaregister för utomhusanvändning inte kunnat levereras, avvisat möjligheterna till undantag trots att det i många fall just är utomhus som marknader och torg äger rum.

 

· Per Åsling © Maria Malmer Stenergard (M) Mathias Sundin (L) och Larry Söder (KD) vill i en gemensam motion ha en uppföljning av lagstiftning Den lagstiftning som infördes 2010 har utvecklats dels via lagstiftning, dels via tolkning och praxis. Reglerna har nu funnits i snart åtta år, och det är då inte ovanligt att göra en översyn för att se om det finns behov av eventuella justeringar i reglernas utformning för att underlätta och förtydliga reglernas tillämpning. Sammantaget finns ett behov av en grundläggande utvärdering av lagstiftningen.

· Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M) har lämnat en motion om Kassalagen det finns idag ingen garanti för att någon certifierad kontrollenhet kan klara de ofta dåliga väderförhållanden som inte sällan råder i vårt land. Kravet på certifierad kontrollenhet fungerar alltså inte alltid för sitt tänkta syfte av lagstiftaren av brist på teknisk lösning idag, men det är näringsidkarna som riskerar kriminaliseras med den nya kassalagens krav på innehav av teknik som inte finns för att möta verklighetens krav.

· Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) om Torghandel och kassaregisterlagen En motion med ett liknande budskap har behandlats vid de två senaste riksmötena. Vid båda tillfällena har utskottet avslagit yrkandena med motiveringen att Utskottet utgår från att regeringen följer utvecklingen men är inte berett att föreslå att bestämmelserna om kassaregister ses över Problemet är dock att det ingenstans framgår att regeringen faktiskt följer utvecklingen.

· Sten Bergheden (M). Översyn av kassaregisterlagen Ett stort problem var och är fortsatt att funktionella kassaregister, det vill säga, register av den art att de fungerar utan nätåtkomst, tål hårda väderomslag och samtidigt uppfyller garanti och försäkringsskydd inte finns att köpa. Själva utgångspunkten att lagen faktiskt skall gå att följa är således satt ur spel.

 

2018-02-16

Rättssäkerheten blöder

Lagstiftning och tillämpning inom det svenska skatteområdet har stora brister när det gäller rättssäkerheten. Som exempel kan nämnas lagstiftningen som innebär att landets torg och marknadshandel från och med den 1 januari 2014 skall registrera sin försäljning i ett kassaregister med tillhörande kontrollenhet. En lag som antogs av riksdagen trots vetskapen om att det inte fanns kassaregister som var tillverkade för bruk utomhus.

 

Skatteverkets tillämpning av nämnda lag sker allt för ofta i en gråzon där enskilda handläggares tolkningar och tyckande allt för ofta leder till beslut som kan och ifrågasätts av fler än de drabbade.

Således har ett stort antal motioner för 4:de året i rad lämnats av riksdagsledamöter med begäran om en översyn av kassaregisterlagen. Motionerna som är under beredning i skatteutskottet inför riksdagens beslut senare i år.

 

När näringsidkare verksam inom torg och marknadshandeln felaktigt får beslut om att betala straffavgifter till staten på 12 500 eller 25 000 kronor därför att kassahanteringen inte stämmer överens med kontrollantens tyckande och tolkning, eller när en miss med registrering och kvitto kan leda till krav på över en halv miljon o.s.v. måste politisk osämja stå tillbaka så sunt förnuft resulterar i en översyn av kassaregisterlagen.

Stig Wiklund

2016-03-03

DRIFTSTOPP PÅ KASSAREGISTER SKA ÅTGÄRDAS SAMMA DAG ENLIGT SKV

 

Skatteverket menar man kan åtgärda driftstoppet genom att antingen hyra en kassa eller låna en kassa från en kassaleverantör samma dag som driftstoppet inträffar eller senast dagen efter. Så skriver Skatteverket Södertälje i beslut om kontrollavgift på 10 000 kronor.

 

Skatteverket anser att om ett driftstopp av kassan inträffar så ska ett certifierat kassasystem användas vid  försäljning så snabbt som möjligt. Skatteverket skriver att dom kan godta att en kassa som drabbas av ett driftstopp inte används den dagen själva driftstoppet inträffar.  Är det så att driftstoppet inträffar på en lördag och man tidigast kommer i kontakt med en kassaleverantör på måndag så kan Skatteverket godta att driftstoppet av det certifierade kassasystemet uppgår till max två dagar. Skatteverket skriver vidare i beslutet att man kan åtgärda driftstoppet genom att antingen hyra en kassa eller låna en kassa från en kassaleverantör samma dag som driftstoppet inträffar eller senast dagen efter.

Stig Wiklund

Kommentera

TORG OCH MARKNADSHANDLARE, LANDETS MEST JAGADE YRKESGRUPP?

Riksdagsledamöter vilseledda inför beslut om lagändring.

Förarbetena till lagändring angav att det fanns kassaregister från 6 000 kronor. Sanningen var att det inte fanns kassaregister för utomhusbruk, och till sådana priser, något (som mer än ett år efter lagändringen) erkändes av uppgiftslämnaren Nils Weidstam på Kassaregisterrådet, leverantörernas egen branschorganisation.

Fortsätt…..

Stig Wiklund

03 oktober 2016

ÖVERKLAGANDEN STOPPAS

AV SKATTEVERKET

 

Skatteverket avskriver sina krav på kontrollavgifter som dom utfärdar på torg och marknadshandlare, krav som Skatteverket bedömer att domstolar med största sannolikhet skulle underkänna.

På så vis utfärdas endast fällande domar, och dom ärenden som Skatteverket med största sannolikhet skulle förlorat i Förvaltningsrätten stoppas och prejudikat som är till nackdel för Skatteverket undviks på så vis.

 

En marknadsknalle som till Förvaltningsrätten överklagar Skatteverkets övervägande eller beslut att betala en kontrollavgift skall sända sin överklagan till Skatteverket i stället för att skicka  överklagandet direkt till Förvaltningsrätten. Om handlarens överklagande felaktigt sänds direkt till Förvaltningsrätten vidaresänder rätten ärendet obehandlat till Skattemyndigheten.

 

Skattemyndigheten å sin sida sänder inkomna överklaganden till Förvaltningsrätten med sina synpunkter och tidigare handlingar, om det är så att dom räknar med att vinna, och de ärenden som Skatteverket bedömer att dom kommer att förlora i Förvaltningsrätten avskrivs i stället.

 

Antalet överklaganden till Förvaltningsrätten som undertecknad är involverad i och som Skatteverket backat på (förutom ett antal överväganden om kontrollavgifter) är ca 15 stycken som Skatteverket inte har vidaresänt till Förvaltningsrätten. Ytterliga sådana fall finns förmodligen bland ca 5000 torg och marknadshandlarna.

 

Om mina 15 plus övriga överklaganden i stället handlagts av Förvaltningsrätten med påföljd av friande domar i stället för Skatteverkets avskrivningar hade torg och marknadshandlarna med största sannolikhet fått större förståelse för problematiken med att använda kassaregister utomhus som endast är avsedda att användas i inomhusmiljö. Och Skatteverkets handläggning av kontrollavgifter på torg- och marknadshandeln hade då förmodligen uppmärksammats och mycket starkare ifrågasatts.

Stig Wiklund

Kontrollenheten är

en förbrukningsvara

Ikontrollenheten finns ett batteri som driver den befintliga realtidsklockan i enheten. Batteriet till klockan går inte att byta vilket betyder att alla nuvarande kontrollenheter måste bytas när batteriet tar slut. Fortsätt...

Hur säkra är mobila kassor mot virus och angrepp?

It-kriminella attackerar mobila enheter där säkerheten är eftersatt. Både telefoner och Internet utsätts för virusangrepp, hackers tar sig in och ställer till problem. Fortsätt...