KRÄV ATT ALLA  MÅSTE   TA EMOT KONTANTER

I min skrivelse till Riksdagens Ledamöter motiverar jag varför dom i motioner ska begära en lagändring som innebär att alla är skyldiga att ta emot svenska sedlar och mynt.

14 september 2021. Ledamöter på väg till riksmötets öppnande i Riksdagshuset.

                               Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdagTexten:

DEN ALLMÄNNA MOTIONSTIDEN NÄRMAR SIG

Och jag tar mig friheten att med detta brev uppvakta dig med en vädjan att lägga en motion som kräver lagstiftning att alla är skyldiga att ta emot svenska sedlar och mynt som betalning för varor och tjänster, med bland annat följande motivering.

 

Allt fler nekar att ta emot sedlar och mynt

Antalet Butiker, restauranger, hotell och gym som inte tar emot kontanter ökar hela tiden, något som bidrar till att kontanthanteringen minskar och ersätts med kortbetalningar och swish i stället. Minskad kontanthandel är ett av argumenten som riskerar att Sverige blir det första (och enda?) kontantlösa landet i världen om inte staten ingriper och lagstadgar att alla måste acceptera sedlar och mynt som betalning för varor och tjänster.

  • Danmark har en lag där i princip alla bemannade affärer måste ta kontanter.
  • Norge har en lag där alla näringsidkare är skyldiga att ta emot kontanter.

Sverige borde skyndsamt följa Danmark och Norges exempel och med lag tvinga alla näringsidkare att ta emot kontanter.

 

Kontantlöst samhälle – en katastrof

Utan kontanter står vi oss slätt den dagen strömmen går, kortterminalerna slutar fungera eller illasinnade aktörer stör våra betalsystem, med kontanter är vi betydligt tryggare. Vad som däremot står klart är att smidigheten som betalkort och andra betalningsteknologier fört med sig att svenska konsumenter inte längre behöver kontanter i vardagen, men för de digitalt okunniga och vid en krissituation där elektricitet och internetuppkoppling är utslagna spela kontanter en viktig roll eftersom de fortfarande fungerar i de flesta fall.

 Många har svårt att bli accepterade som kunder hos banker, till exempel hemlösa, som är över 33 000 enligt Socialstyrelsens mätning, nyanlända invandrare är rätt många och deras liv skulle bli ännu svårare utan kontanter. Till denna grupp kommer även vissa pensionärer, funktionshindrade och andra som kanske har svårt att rent praktiskt hantera eller förstå tekniken. Även turistnäringen och andra torde påverkas negativt om kontanterna försvinner. Kontanter hjälper även barn att lära sig vad det innebär att ha pengar och deras värde.

Stig Wiklund. Till första sidan

Håkans kassaregister exploderade

            Se vidio-klipp här

 Vild Hasse Bengtsson

 Se vidion med Vild Hasse här.


Landets mest kända korvhandlare fångad  på vidio vid sitt korvstånd en sommardag år 2003 på en marknad någonstans  i Sverige