Torg och marknadshandeln har i alla tider varit ett populärt besöksmål. Ända från längst i söder och hela vägen upp till nordligaste Sverige finns både salutorg och marknader som tillsammans besöks av miljontals människor. Även övriga länder i vår runda jord har torg och marknader.

Näringen är såväl livsuppehållande som underhållande med sitt varusortiment och sina attraktioner i form av bl.a. tivolin mm. Den har• under ett antal årtionden överlevt den bofasta handelns återkommande försök att begränsa och t. o. m. omöjliggöra dess existens.


KNALLARNA ORGANISERAR SIG

För att få förhandlingsmöjligheter och kraft

att belysa den ambulerande  handelns

problem bildade knallarna en egen förening,

Torg och marknadshandlarnas

ekonomiska riksförening (TOMER).


LAGFÖRSLAG MOT TORG OCH

MARKNADSHANDEL

Ett försök att ta död på det man då kallade för "tillfällig handel" var lagförslaget om totalförbudet mot upplåtande av mark till sådan handel och som myndigheterna då benämnde som torg- och marknadshandel. Den gången var det bra att det fanns en förening som kunde agera för att lagförslaget inte skulle bli verklighet.


MOMMUNER VILL STÄNGA

TORGHANDEL

Den bofasta handelns påtryckningar gjorde att många kommuner därefter hotade att helt stänga eller kraftigt reglera torghandeln. TOMER agerade och anmälde ett flertal kommuner till Näringsfrihetsombudsmannen, NO, som i 'början av 1983 gav TOMER rätt och fastställde att torghandeln ska fritt få konkurrera med den etablerade handeln


EN NY ORDNINGSLAG

Enligt lag från1975 fick tillfällig handel,

med undantag av vissa sortiment, bara

bedrivas efter särskilt tillstånd från markägare, polis och Länsstyrelse. Den av


regeringen tillsatta utredningen 1977 föreslogs att kommunerna skulle få rätt att bestämma vilket sortiment som skulle få säljas på torgen. Det var något som engagerade TOMER i slutet av 1980 talet. Resultatet blev att förslaget stoppades och lades i malpåse. Redan året därpå togs frågan om en ny ordningslag upp igen men utan att det fanns någon sortimentsbegränsning med i förslaget. Även här hade Tomers arbete burit frukt.


NY UTREDNING STARTAR

Det var skatteflyktskommittén som fick uppgiften att i en ny utredning stävja den förmodade usla skattemoralen inom den ambulerande handeln. Och i betänkandet 1997 föreslogs bland annat att kommuner och marknadsarrangörer skulle tvingas begära in F-skattebevis från försäljarna. Något som TOMER motsatte sig och förslaget gick aldrig igenom.

 

BRANSCHSANERINGSUITREDNINGEN KRÄVER KASSAREGISTER

Utredningens förslag var att kassaregister skulle införas i hela kontantbranschen och att myndigheterna skulle kunna begära legitimation av knallarna, det blev en ny stridsfråga för TOMER. Resultatet blev att båda förslagen föll.

1 januari 2014 började dock kassaregisterlagen att gälla även för torg och marknadshandlarna.

Läs mer

Stig Wiklund

Källa Torg och Marknadsnytt


Till första sidan

Håkans kassaregister exploderade

            Se vidio-klipp här

 Vild Hasse Bengtsson

 Se vidion med Vild Hasse här.


Landets mest kända korvhandlare fångad  på vidio vid sitt korvstånd en sommardag år 2003 på en marknad någonstans  i Sverige